Online shoppen op ikea.nl!

webwinkel-IKEA

Wie bij IKEA wil shoppen hoeft tegenwoordig niet meer de deur uit! IKEA heeft sinds gisteren het aantal verkoopkanalen uitgebreid met een webwinkel die gekoppeld is aan IKEA.nl. Super handig, zo kan je op elke moment thuis bij het woonwarenhuis shoppen! Er zijn ruim 6.000 populaire artikelen uit het IKEA assortiment nu online te bestellen.

Ook heeft IKEA sinds dit voorjaar nog een aantal nieuwe applicaties en diensten gelanceerd. Zo speelt de nieuwe mobiele website met bijbehorende app in op het toenemende gebruik van smartphones en tablets in Nederland.