Hoeveel straling is er rondom jouw huis?

Door het gebruik van steeds meer elektrische apparaten en de plaatsing van zendmasten staat de huidige maatschappij steeds meer bloot aan straling. Het is soms een controversieel onderwerp. Er zijn mensen die erg veel last van deze straling schijnen te hebben, terwijl andere mensen hier in het geheel geen klachten van ondervinden en straling maar onzin vinden. Een lastig probleem is dan ook dat straling niet zichtbaar is. Hierdoor blijft het onderwerp straling soms een ongrijpbaar probleem.

Toch is straling wel te meten. Ook de overheid heeft normen en richtlijnen opgesteld om te voorkomen dat mensen die in de buurt van een zendmast wonen zo min mogelijk hinder van straling ondervinden. Informatie over straling meten is dan bij de overheid en bij gespecialiseerde bedrijven te verkrijgen als hier behoefte aan is, bij huishoudens die wel overlast van straling ondervinden. 

Soorten straling 

Grofweg kan straling ingedeeld worden in twee klassen: elektrosmog en elektromagnetische velden. Elektrosmog is een nog vrij recent woord dat is ontstaan met de opkomst van kleine elektronische apparatuur dat we veel gebruiken. Dit is straling van bijvoorbeeld smartphones, maar ook de zendmasten voor mobiele telefonie, wifi netwerken en digitale televisies.

Elektromagnetische velden is de straling dat afkomstig is van hoogspanningskabels, de elektroleidingen voor treinen en trams, computers en het gehele elektriciteitsnetwerk in en om de woning. Het grootste verschil is de wijze waarop beide soorten straling gemeten wordt. Elektrosmog wordt gemeten in microWatt per vierkante meter, terwijl elektromagnetische velden worden gemeten in een veldsterkte in volt per meter. 

Informatie over straling meten 

Het probleem bij vermoedelijke klachten die ondervonden worden door straling, is dat de klachten vrijwel nooit direct aantoonbaar aan straling te linken zijn. Het komt maar zelden voor dat een patiënt onderzocht wordt in het ziekenhuis en dat in de diagnose vastgesteld wordt dat straling de oorzaak is. Bij vermoedelijke klachten is het daarom altijd raadzaam om de straling te laten meten door een expert.

Met professionele apparatuur kunnen de elektromagnetische velden in beeld gebracht worden en kan ook vastgesteld worden het het de gebruikelijke normen wel of niet overschrijdt. Bij overschrijding van de norm is daarom gemakkelijk om dit koppelen aan een diagnose. 

Maatregelen 

Bij een overschrijding van de norm aan straling hangt het af welk soort straling het betreft. Is het straling van een zendmast waar je klachten van ondervind, dan is het lastig om hier iets aan te doen. Je kunt wel je woning dusdanig isoleren dat straling niet meer je huis kan bereiken.

Bij elektrosmog zijn er mogelijkheden genoeg om hier iets aan te doen. Bijvoorbeeld smartphones in huis uit zetten of in de vliegtuigmodus zetten. Er zijn ook speciale stralingsarme routes en telefoons te koop.