Veilig werken op hoogte

Uit cijfers van de Inspectie SZW van 2018 blijkt dat in Nederland 4.318 slachtoffers van ongevallen op het werk waren waarvan 71 met een dodelijke afloop. De meeste slachtoffers waren in de bouwsector. Vallen van hoogte is een veel voorkomend ongeluk.

Hoogte

Vallen van hoogte is een verzamelnaam voor acht verschillende ‘val-scenario’s’, waaronder vallen van een ladder of trapje, vallen van steigers en vallen van een stilstaand voertuig.

Risico-inventarisatie

Er is altijd sprake van valgevaar bij werken op hoogte als de werknemer op 2,5 meter of hoger moet werken. Maar ook minder hoog zijn er risico’s verbonden aan werken op hoogte. Daarom moet de werkgever een inventarisatie uitvoeren. Dit betekent het in kaart brengen van de gevaren die betrekking hebben op de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. En aansluitend maatregelen treffen die geschikt zijn in de gegeven werksituatie. 

Arbowet

De Arbowet schrijft voor dat werknemers een zo veilig mogelijke werkplek moeten hebben. Bij het werken waarbij valgevaar bestaat, is een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere degelijke voorzieningen. Is dat echter niet mogelijk, dan is er extra beveiliging verplicht. Hieronder vallen onder andere vangnetten, doelmatige veiligheidsgordels met vanglijnen of andere technische middelen. Collectieve bescherming heeft volgens het Arbobesluit de voorkeur boven persoonlijke beschermingsmiddelen.

Gedrag

Eyecatcher is een toonaangevende fabrikant van valbeveiligingssystemen voor het veilig werken op hoogte. Alle producten op het gebied van valbeveiliging op eyecatchersafety.com zijn gebaseerd op kwaliteit, veiligheid en eenvoud in gebruik en installatiegemak. Veiligheid zit echter vaak niet alleen in de voorschriften en de valbeveiliging, maar vooral ook in gedrag. 

Uit een analyse van arbeidsongevallen met dodelijke afloop blijkt dat menselijke fouten en gedrag een belangrijke rol spelen. Volgens de inspectie SZW hadden deze fouten voorkomen kunnen worden, indien werknemer en management een beter veiligheidsbesef hadden gehad.